خطی مشی کوکی

خط مشی کوکی ها

وب سایت ما followshoo.ir مثل تقریبا تمامی وب سایت ها از کوکی ها استفاده می کند تا کمک کند برای شما بهترین تجربه ای که می توانیم را فراهم کنیم.

کوکی ها چیستند؟

کوکی ها فایل های متنی کوچکی هستند که یک وب سایت می تواند وقتی برای اولین بار از یک سایت یا صفحه بازدید می کنید بر روی کامپیوتر یا وسیله ی موبایل شما قرار دهد. کوکی ها کمک می کنند که وب سایت یا دیگر وب سایت ها وسیله ی شما را در بازدید دفعه ی بعد شما بشناسند. بیکن های وب یا دیگر فایل های مشابه همچنی می توانند همین کار را انجام دهند. ما از لغت کوکی ها در این خط مشی استفاده می کنیم تا به تمامی فایل هایی اشاره کنیم که اطلاعات را از این طریق جمع آوری می کنند.

کوکی ها کاربردهای بسیاری دارند. مثلا، می توانند کمک کنند ترجیحات مشا را به یاد بیاوریم، تحلیل کنیم که وب سایت ما چقدر خوب عمل می کند، یا حتی اجازه دهد ما محتوایی را که باور داریم بیشتر به شما ارتباط دارد پیشنهاد کنیم.

برخی کوکی ها شامل اطلاعات شحصی هستند مثلا اگر در زمان ورود بر گزینه ی «من را به یاد بیاور» کلیک کنید، یک کوکی نام کاربری شما را ذخیره می کند.